Kajakskolen

Formål:

Kajakskolens formål er, at arrangere læringsaktiviteter, så klubbens kajakroere kan færdes sikkert på vandet og få gode ro oplevelser.

Mål:

Målet er, at tilbyde kajakinstruktion og/eller superviseret roning til nye kajakroere, så de kan færdes sikkert på vandet og få gode ro-oplevelser. Derudover er målet, at arrangere aktiviteter således, at alle klubbens kajakroere udvikler og vedligeholder ro-teknik og redningsteknikker.  Endelig målet at uddanne egne kajakinstruktører og hjælpeinstruktører, som medvirker til at organisere og gennemføre kajakinstruktion på et højt niveau både teknisk og pædagogisk.

Kajakinstruktion:

Nye kajakroere introduceres til klubbens fællesskab og kultur, samt bliver bekendt med sikkerhedsreglementet, fører rokort, anvender klubbens materiel korrekt og stifter bekendtskab med klubbens lokalfarvand samt får erfaringer med at vurdere vind og vejr og egne evner.

Delmål:

 1. At anvende og udvikle kajakfærdigheder fra basiskurset (DGI havkajak 1, EPP2 eller tilsvarende) herunder
  1. At kunne udføre selvredning og makkerredning
  2. At kunne foretage landgang ved strand eller andre steder
 2. At kende klubbens sikkerhedsreglement
 3. At kunne skrive sig ud og ind af kajakhotellet samt føre rokort.
 4. At kunne anvende og passe på klubbens kajakker og andet materiel.
 5. At kende lokalfarvandet.
 6. At kunne vurdere vind og vejr og egne begrænsninger og planlægge en tur derefter.
 7. At blive en del af kajakfællesskabet og kunne engagere sig i klubbens aktiviteter.

Hvordan foregår kajak-instruktionen?

Kajakinstruktionen finder sted ved klubhuset på udvalgte datoer i sommersæsonen. Se kalender – klik herMødetid omklædt kl. 17.30. Aftenen slutter ca. kl. 21.00.

Hvem kan deltage i kajakinstruktion?

Kajakinstruktionen er for medlemmer af Lynæs Sejl- og Kajakklub, som har gennemført begynderkursus svarende til DGI Havkajak 1 eller EPP2. Andre interesserede henvises til intro-aftener.

Hvem instruerer?

Uddannede kajakinstruktører og/eller hjælpeinstruktører, som er erfarne kajakroere i Lynæs Sejl- og Kajakklub. Kajakinstruktører i Lynæs Sejl- og Kajakklub er motiverede for at hjælpe, vejlede og støtte nye roere i sikker kajak-roning, og derved dele glæden ved kajaksporten.

Instruktører i 2019 er Birgitte, Bodil, Tina, Palle, Niels, Peter, Jørgen, Benny, Bent O, Kaj, Svend og Kurt. Instruktørerne vil være til stede omkring klubhuset fra kl 17.30 på instruktionsaftener.

Frigivelse

En ny roer kan frigives når denne har roet superviseret 50 km. ifølge ro-kortet og udviser sikker roning.  Alle erfarne medlemmer kan frigive en ny roer med underskrift på rokortet.

Redningsøvelser:

Der arrangeres træning af selvredning, makkerredning og bugsering af omkring 5 gange i løbet af sommersæsonen.  Øvelserne starter med en fælles instruktion, hvorefter deltagene øver i mindre grupper, hvor man hjælper og passer på hinanden. Der sluttes af med en fælles evaluering med snak om udfordringer og lærerige oplevelser.  Se aktivitetsliste

Svømmeprøve:

Alle skal kunne svømme 400 m og henvises til egen træning i svømmehallen. Vi øver svømning med og uden kajak i sommrsæsonen. Se aktivitetsliste.

Rullekursus:

Vi tilbyder undervisning i rul/grønlændervending en til to gange om året. Undervisningen finder sted fra klubhuset med et kort oplæg og øvning i mindre grupper. Se aktivitetsliste.

Mere information

Kontakt Kajakskole udvalget:

Susanne Grøn:

Mail: susanne@sleipner10.dk

Kurt Larsen og Tina Christensen.

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: