Bestemmelser Kajakhotel

Betingelser

Betingelser for en plads i kajakhotellet:

  • Kajakejeren skal være medlem af Lynæs Sejl- og Kajakklub
  • Kajakejeren indbetaler depositum

Depositum

Depositum er på 2.500 kr., der alene kan ændres ved en beslutning på sejlklubbens generalforsamling.

Pladsfordeling

Kajakhotellet består af 72 pladser, hvoraf 10 pladser er reserveret til klubkajakker. De øvrige 62 pladser fordeles så vidt muligt efter ønske fra pladslåneren, dog sådan at de mest aktive roere har mulighed for at få de lettest tilgængelige pladser.

Når en kajakplads er tildelt, kan kajakken ikke flyttes uden forudgående aftale mellem pladslåneren og kajakhotelbestyreren.

Hvis et medlem ønsker at disponere over mere end én plads er dette muligt, indtil der opstår pladsmangel. Ved pladsmangel afgives pladsen ved frivillighed eller ved lodtrækning blandt de medlemmer, med mere end en plads.

Bytte plads

Det er tilladt pladslånere at bytte kajakplads indbyrdes, når begge pladslånere er enige om dette. Et pladsbytte skal altid godkendes af kajakhotelbestyreren.

Bevis for indbetalt depositum

Når depositum er betalt gennem klubmodul får indskyderen en digital kvittering for betaling. Kvitteringen vil ligeledes blive gemt i arkivet i klubmodul, som bevis.

Opsigelse

Dispositionsret over kajakplads kan til en hver tid opsiges af pladslåneren. Depositum på 2.500,- kr. tilbagebetales, såfremt den samlede depositumskonto for kajakpladser på opsigelsestidpunktet mindst udgør 102.500 kr. svarende til minimum 41 pladser. Hvis kontoen udgør mindre end 102.500 kr., sættes pladslåneren på en venteliste i datoprioriteret orden. Udmeldelse af Lynæs Sejl- og Kajakklub vil ikke fremskynde udbetalingen af depositum.

Årsafgift

Der lægges en årlig afgift på 250 kr. for en plads i kajakhotellet

 Forsikring

Privatejede kajakker og grej dækkes udelukkende af medlemmernes private forsikring når det opbevares i Kajakhotellet.

Kajakbestyrer – KLIK HER

Oktober 2017

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: