J.C. Jensens Fond

Alle medlemmer kan søge om tilskud fra fonden, dog vil ansøgninger fra klubbens juniorer blive prioriteret højest.

Ansøgningen skal vedrøre afholdte rejse- og transportudgifter i forbindelse med stævner i ind- og udland, og dokumentation for udgiften samt redegørelse for hvilket stævne, man har deltaget i, skal vedlægges ansøgningen. Såfremt fondsudvalget mener, at der er behov for en mere uddybende redegørelse, kan der anmodes om dette.

Ansøgning om tilskud skal ske skriftligt til fondsudvalget, ved formanden, og ansøgningen skal være modtaget senest den 30. september samme år som stævnet er blevet afholdt.

Fondsudvalget forbeholder sig at uddele midler efter eget skøn; fondsbestyrelsens afgørelser vil, så vidt muligt, være begrundede.

Fondsbestyrelsen gør opmærksom på at der er begrænsede midler til rådighed, idet kun renter og udbytte indvundet i det aktuelle, samt eventuelt forudgående, regnskabsår udloddes.

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: