Kontingent og andre takster

TAKSTBLAD for Lynæs Sejl- og Kajakklub

Kontingent i 2020 – (incl. ekstratillæg til forskønnelse af klubhuset og nyt materiel)

Junior 570 kr. 600 kr.
Voksen 1.000 kr. 1.200 kr.
Familie 1.550 kr. 1.860 kr.
Pensionist 1.000 kr. 1.200 kr.
Passive medlemmer 570 kr. 600 kr.

Kontingentet opkræves en gang om året – normalt i første kvartal. Kontingentåret følger i øvrigt klubbens regnskabsår, som er kalenderåret.

Fra 1. okt. – 31. dec. er kontingent prisen for indeværende kalenderår reduceret med 50%.

Fra 1. jan. – 20. mar. er kontingent prisen for indeværende kalenderår reduceret med 75%.

Hvis du har en kajak, kan du få en plads i kajakhotellet (m.m. der er udsolgt) – læs mere: Kajakhotelbestemmelser – klik her.

Depositum er kr. 2.500,- og årlig afgift er kr. 250,-

Leje en kajakplads?
Kontakt Benny Frank Rasmussen
Mail rasmussenbennyfrank@gmail.com

Lån af juniormateriel

1. år, pr. sæson                  gratis

efter 1. år, pr. sæson          500,-

Lejen giver adgang til at benytte materiel, tilhørende Juniorsektionen, efter ledere og træners anvisninger.

Jolleplads ved klubhuset

Optimist jolle, pr. sæson      50,-
Stor jolle, pr. sæson             150,-

Lån af klubhus UDENFOR sæsonen:

 

Èn lørdag

eller

Èn søndag

Flere dage

Beløb

Medlemmer

X

 

2.500

Klubber i 3390

X

 

2.500

DS-klubber

X

 

0

DS-klubber

 

X

5.000

Kontakt Peter Müller:

Mobil 28 76 02 54

Mail peterggmuller@gmail.com 

hvis du har specielle ønsker. 

 

Nøgle til Klubhuset

Depositum        150,-

Sejlerskolen

Du kan se, hvad det koster at deltage på de forskellige kurser på Sejlerskolens sider – klik her.

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: