Yachtskipper uddannelserne


Vi tilbyder løbende Yachtskipper kurser.

Yachtskipper uddannelsen er et krav, hvis du ønsker at sejle fritidsfartøjer (sejl- og motorbåde) med en størrelse på mellem 50 og 80 fod (eller oversat mellem 15 og 24 meter).
Det er ikke et krav hvis du sejler i mindre både, men drømmer du fx om at krydse Atlanten eller foretage en verdensomsejling, giver uddannelsen dig et rigtig godt fundament.
Det er et krav for deltagelse, at du har et duelighedsbevis.

Hvad giver Yachtskipper uddannelsen ret til?

Kurset vil kvalificere dig til at sejle både over 15 m og op til 24 m i skroglængde.

Med et sønæringsbevis som Yachtskipper af 3. grad må du føre et fritidsfartøj på eller over 15m (men under 24m) i fart i Østersøen, Nordsøen, Den Engelske Kanal samt fart på de Britiske Øer, Irland, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.

 Uddannelsen, som er forberedende til Yachtskipper af 1. grad, bør være en naturlig overbygning på duelighedsbeviset for alle, der sejler offshore, uanset bådstørrelse.

Uddannelsen til yachtskippereksamen af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til at føre fritidsfartøj på alle have. Sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, i fart på alle have.

 Uddannelsen til Yachtskipper er udelukkende teoretisk.

Indhold af Yachtskipper kurserne:

 

Yachtskipper af 3. grad:
Kurset er opbygget af følgende 6 moduler:
  •  Vagthold
  •  Navigation
  •  Sømandskab og skibsteknik
  •  Meteorologi
  •  Søret og beskyttelse af havmiljøet
  •  Søsikkerhed og brandbekæmpelse
Yachtskipper af 1. grad:

Kurset er opbygget af følgende 4 moduler:

  • Sejladsplanlægning og navigation ved oceansejlads
  • Sømandskab og kommunikation
  • Meteorologi
  • Sundhedslære

(Bemærk: astronomisk navigation indgår ikke længere som en del af Y-1-kurset)
Det er et krav, at man skal have bestået Y3 for at kunne gå op til eksamen.

Begge kurser afsluttes med en eksamen, hvor man undervejs, enten alene eller i grupper, har udarbejdet en sejlplan for en sikker sejlads fra A til B.
For Y3 (Yachtskipper af 3. grad) skal det være inden for følgende område: Østersøen, Nordsøen, Den Engelske Kanal samt fart på de Britiske Øer, Irland, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.
For Y1 (Yachtskipper af 1. grad) skal det være en ocean-krydsende sejlads.

Til Yachtskipper af 3. grad, skal man desuden først op til en stopprøve, der omhandler søvejsreglerne.

Du kan læse mere om Yachtskipper uddannelsen på Dansk Sejlunions hjemmeside, samt se eksempel på en sejladsplan her: 
https://dansksejlunion.dk/uddannelse/fritidssejleruddannelserne/yachtskipper

Klik ind på hhv. Y3 og Y1 for at se eksemplerne.

(I øvrigt er begge opgave lavet af medlemmer af Lynæs Sejl- og Kajakklub)

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: