Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

 • 1 Fysisk form/helbred

Al roning foregår på eget ansvar. Det er til enhver tid medlemmets egen beslutning, om det er forsvarligt at ro kajak.

 • 2 Som aktiv roer skal følgende kriterier være opfyldt
 • Er fyldt 18 år
 • Kan svømme mindst 400 m
 • Er frigivet som selvstændig aktiv roer, se §2a nedenfor.
 • Kan redde sig selv sikkert både ved enkeltmandsredning og makkerredning.
 • Kan hjælpe en nødstedt roer ved hjælp af makkerredning.
 • Kan betjene moderne nødhjælpsudstyr til kajakbrug.
 • Bestræber sig på at bedømme sine kompetencer i forhold til vejr og vind, samt løbende vurdere risikomomenter.
 • Kan udvise hensyn og snarrådighed over for sine omgivelser.
 • Kender til og opfylder sikkerhedsbestemmelser.
 • Har kendskab til Søsportens Sikkerhedsråd.
 • Har pligt til altid at ro med CE mærket svømmevest samt spraydeck/skørt.
 • Altid medbringer minimum af sikkerhedsudstyr som er paddlefloat, pumpe/øse, bugseringstov og fløjte.
 • Udfylder ro-kort ved roning og andre aktiviteter eksempelvis redningsøvelser.
 • Roning foregår efter almindelige bestemmelser i De Internationale Søvejsregler som roeren har pligt til at kende i fornødent omfang.

 

 • 2 a Frigivelse til selvstændig aktiv roer
 1. Har gennemgået og bestået begynderkursus svarende til DGI’s Havkajak 1 eller IPP 2 (International Paddle Pass 2).
 2. Der kan dispensere for ovenstående, hvis det nye medlem kan dokumentere frigivelse og roerfaring fra anden klub. Klubben forbeholder sig ret til at kræve, at det nye medlem aflægger prøve som bevis for sine færdigheder.
 1. Har roet 50 km i lokalt farvand med erfaren klubkammerat.
 1. Kender til og opfylder sikkerhedsbestemmelser

 

 

 • 3 Roning i lokalt farvand
 1. Det lokale farvand er defineret som Isefjordens kystområder, Roskilde Fjords kystområder og kystområdet ved Sjællands nordkyst.
 2. Det er medlemmernes pligt at kende til områdets skydeområder, samt generelle færdselsregler i naturen og ved kysterne. Her henvises opmærksomheden til de mange fuglebeskyttelsesområder i fjordene.
 3. Den valgte rute skal afstemmes efter årstid, vejrforhold og deltagerforudsætninger.

 

 • 4 Langtursreglement
 1. Langture er ture udenfor lokalt farvand, eller ture med større krydsninger indenfor det lokale farvand.
 2. Roere på langtur skal være frigivet.
 3. Turleder(-e) orienterer deltagere om turens mål således, at deltagere kan vurdere egne forudsætninger passer til turen.
 4. Turleder(-e) orienterer deltagere om nødvendigt udstyr på turen.

 

 • 5 Vinterroningsbestemmelser
 1. Vinterroning er defineret som roning i perioden fra sommertid slutter til sommertid starter – eller ved en vandtemperatur under 10 grader.
 2. Vinterroning er tilladt for roere med mindst 150 km på ro-kortet samt deltagelse i mindst en af klubbens redningsøvelser ved vintersæsonens begyndelse.
 3. Kun roere der er frigivet kan ro i vinterperioden, uanset antal km på ro-kortet.
 4. Vinterroere skal have viden om kulde/afkøling og beklædning. Som beklædning anbefales tørdragt/våddragt, eller som minimum neopren Long John og ro-anorak med tætte manchetter ved hænder og hals samt neoprensko/støvler, der går op til våddragten. Handsker og hovedbeklædning efter forholdene.

 

 • 6  Krav til kajakken
 • Alle kajakker skal være mærket med ejers navn eller klubkendingsmærke, således at en kajak til enhver tid kan identificeres
 • Grønlandskajakker bygget i træ og lærred skal være forsynet med opdriftsmiddel. Øvrige kajakker skal være bygget med lufttætte rum.

_ _ _ _ _

 

For frigivet roer gælder til enhver tid ovenstående regler. Det er det enkelte medlems pligt at tage bestik af egen formåen, set i forhold til sin frigivelse og efterfølgende kajakaktivitet. Der finder ingen kontrol sted fra kajakudvalgets regi. Det fulde ansvar påhviler det enkelte medlems samvittighed og moral. På klubarrangerede ture, kan der sættes betingelser for deltagernes kompetencer.

Ovenstående sikkerhedsbestemmelser er udarbejdet af bestyrelsen og er gældende pr. 28. marts 2010 for alle medlemmer af Lynæs Qajaq, samt efter 26. august 2017 for alle medlemmer af Lynæs Sejl- og Kajakklub.

Sikkerhedsbestemmelserne revideres hvert år inden standerhejsning.

Sikkerhedsbestemmelserne er tilgængelige på Lynæs Sejl- og Kajakklubs hjemmeside: www.lynaes.dk under fanen ”Kajak”.

Revideret 06.05.2011. De reviderede områder udsendt til medlemmerne.

Revideret 04.11.1012 – vedtaget på ordinær Generalforsamling

Revideret 30.10.2017 – Kajakudvalget i Sejlklubben Lynæs

Revideret juni 2022 – Kajakudvalget Lynæs Sejl- og Kajakklub.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: