Onsdagssejlads 2024

Der er ny åbnet for tilmelding til onsdagssejlads, første gang er 1. maj. Du kan se de opdateret sejladsbestemmelser her https://www.lynaes.dk/sejlladsbestemmelser/ Tilmelding på Klubmodul https://lynaes.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=273 Dommertjansen kan være udfordrende, Heidi er alene med Buster og skal vi have en dommer i 2024, så skal der findes en dommerassistent, ellers finder Kapsejladsudvalget en løsning, der f.eks. forpligtige deltagerne til dommertjansen. Ring til David på 42 22 17 21, hvis du kunne tænke dig nogle hyggelige timer i klubben. Du behøver ikke at vide noget om kapsejlads, det skal Heidi og Buster nok lære dig.

Del dette:
» Read more

Vintersejlads J/70 Øresund

Så er det nu, du kan tilmelde dig vintertræning i klubbens J/70 på Øresund, sammen med 20 andre J/70’er, og der er garanti for masser af læring, godt kammeratskab og sved på panden. Klubben ligger Mission Possible i Hellerup Havn, i vandet, så det er nemt at komme ud at sejle. Der trænes både lørdag og søndag, besætningerne mødes i gården, hvor der gives information. På vandet vil der være skiftende træner, der giver gode råd og når alle er u havn igen, mødes de fleste til en håndmad i restauranten, der i år har givet en skarp pris. Vi forventer over 20 både på vandet, hver weekend, så der er dømt atmosfære. Klubben har sat et minimums deltagerantal på […]

Del dette:
» Read more

Lørdagssejladser

Fra lørdag 7. oktober til 28. oktober ligges hver lørdag en bane på fjorden. Start ved K-mærket kl. 10:30 og varighed af et par timer. Så skulle dem langvejs fra også kunne nå frem. Der er ingen tilmelding, der tages heller ikke tid, og har du en udhulet træstamme, uden målerbrev, kan du være med til et par timers hygge, og ingen skal have mærker med ud eller ind. Det fungere om mandagen, så mon ikke det også fungere om lørdagen. Banen slåes op i klubhuset, på det sædvanlige bord. D. 28. oktober, sørger vi for at være i land, inden standernedhaling.

Del dette:
» Read more

Vi har lånt en J/70

I ugerne 31-32 og dele af uge 33 råder klubben over en ekstra J/70, der er til låns fra Sejlsportsligaen. Det betyder at vi har mulighed for at lave nogle aktiviteter der rækker ud over vores sædvanlige træning i båden. Vi råder over båden i perioden fra d. 31/7 til og med 16/8.  Den faste træning i ugerne 31-33: Som udgangspunkt vil de faste sejltider man, tirs og torsdag mellem 16-21 blive lagt sammen så der kan komme 2 både på vandet samtidigt. Dem der har tiderne kan selv tale sammen og planlægge hvornår der sejles således tiden bruges bedst muligt og gerne sammen med det andet faste hold på dagen. Hvis der er nogle der har brug for hjælp […]

Del dette:
» Read more

Efterårssejlads 2023

Kunne du tænke dig noget input til trim og håndtering af netop din båd? Så deltag i efterårssejladsen d. 27/8 2023. Konceptet er enkelt: Alle starter samtidig fra havnen i Lynæs og sejler en forudbestemt rute rundt på fjorden. Undervejs vil sejlmager Sofus Pedersen fra OneSails tage billeder og video af de deltagende både. Hvis vejret tillader kommer vi også med input på vandet, men ellers holder vi en afrunding efter sejladsen og gennemgår nogle af de ting vi har set på de forskellige både. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål. Vi vil prøve at komme alle både igennem så alle kommer hjem med noget brugbart. For kapsejlerne er dagen samtidig klubmesterskab, men du kan sagtens være […]

Del dette:
» Read more

Boatery er ny samarbejdspartner

Boatery har valgt at støtte Lynæs Sejl- og Kajakklubs, som en aktiv klub, det er klubben taknemlig for. Hver gang du køber eller sætter en båd til salg gennem Boatery, yder Boatery et bidrag til Lynæs Sejl- og Kajakklub. Det kan også være en ven, der sætter en båd til salg hos Boatery, som du har henvist. Boatery er en lokal bådformidler, der ejes af Tobias Schmidt Larsen. Boatery kan andet, end sælge både, de kan også hjælpe med vurdering, køberådgivning, tegning af forsikring, bådopbevaring og andet. Det er godt for  Boatery og klubben, at der er et levende maritimt miljø på Lynæs Havn, så derfor støt op om Boatery, så de kan støtte aktiviteter for dig.

Del dette:
» Read more

Tilmelding Onsdagsejlads

Det er nu, du kan tilmelde dig onsdagssejlads 2023 for et ikke inflationskorrigeret tilmeldingsgebyr på kun 300 kr. Ud over at vinde en flot præmie ved sæsonafslutning, risikere en masse hygge i klubhuset og at blive udtrukket til en flaske vin, hver onsdag, selvom du kom sidst i mål. Du kan læse mere på https://lynaes.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=258, når du alligevel skal tilmelde dig.

Del dette:
» Read more

Duelighed i motorpasning

Klubben tilbyder i år kurset Duelighed i motorpasning for fritidssejler. Du kan tilmelde dig på klubmodul her. Kurset starter i januar 2023. Selvom du skal sejle i en båd, der er mindre end 15 m  og har en maskine mindre end 100 kW, kan du få noget ud af dette kursus. Det er heller ikke et krav at du går op til prøven, for at du kan deltage. BEK nr 1726 af 18/12/2017 – Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere. § 4. Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere giver ret til at betjene maskinen i fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover, men under 750 kW.

Del dette:
» Read more
1 2 3