Opsamling fra Visions workshop d. 26. okt.

Opsamling fra Visionsworkshop

Lørdag den 26. okt. i Lynæs Sejl- og Kajakklub

 

Workshoppen var bygget op omkring 5 centrale temaer for klubben:

  1. Ung Sejler
  2. Sejl Sikkert
  3. Aktiviteter
  4. Sportslig klub
  5. Lynæs som Vanddestination

 

Klubbens medlemmer valgte den gruppe, som de havde størst interesse i og medskabte ideer der. Efterfølgende var der mulighed for at byde ind med ideer i 2 andre grupper. Der kom en mangfoldighed af ideer på banen, som stadig hænger i klubbens lokale.

 

De 5 grupper blev delt om at komme med 5 anbefalinger til det videre visionsarbejde. Disse er samlet op herunder.

 

De 5 anbefalinger fra hver gruppe

 

Gruppe Anbefalinger
Ung sejler 1.    Socialt

Arrangement med unge sejlere og faciliteter så de unge bruger klubben uden for sejltid.

2.    ture på tværs af aktiviteter i klub og på havn (møde de andre på vandet)

3.    Bredt tilbud af materiel

Konkurrence, sportsligt og socialt

4.    Bevare/hverve nye medlemmer

Kommunikationsplatform, flow i demografi og livscyklus, inddrage, forældre uden båd, de rigtige tilbud til de unge

Sejl Sikkert 1.    Instruktører

2.    Specialkurser

3.    Integrere juniorer i søsikkerhedsundervisning

4.    ’Godt Sømandsskab’

5.    Flere både på vandet

Aktiviteter 1.    Udvide sæson – kajak for alle og klubbåde på vandet

2.    Fælles Weekendture – Optimister, Kajak, SUP, kølbåde

3.    Faste klubaftener for alle medlemmer – med orientering fra bestyrelsen

4.    Bedre PR i lokalområdet

5.    Udvidet samarbejde med naboklubber

Sportslig Klub 1.    Træning – praktisk og teoretisk, fra vugge til grav, fra amatør til professionel.

2.    Formidling – information som er tilgængelig for alle klubbens medlemmer om aktiviteter mm

3.    Udstyr – opdateret materiel, optimering af udstyr, investering i nyt udstyr

4.    Stævner – arrangere og deltage i flere stævner og kapsejladser – fra vugge til grav

5.    Camps – ugelange/weekend skoler for juniorer, familier

6.    Samarbejde – med andre klubber, andre sejlerskoler, skoler, gymnasier

Lynæs som Vanddestination 1.    Samarbejde for alle aktører på havnen

2.    Vand på tværs for unge og helt op til seniorer

3.    Vikingeskib

4.    Overnatningsmuligheder

 

Herunder er ideerne sorteret i emner, der er relevant for det kommende arbejde. Fx indeholdt mange grupper forslag til aktiviteter, som så kan aflæses herunder, ligesom flere grupper havde fokus på uddannelse og træning.

 

Tema Anbefaling
Samarbejde ·        Udvidet samarbejde med naboklubber, for at få mere aktivitet på vandet og fokus på området som sejlområde

·        Samarbejde for alle aktører på havnen – for at booste aktiviteter fx gennem fælles platform for kite, sup, kajak, svømning, dykning mm.

·        Finde parter, der fx vil være med til at skabe/iscenesætte Vikingeskibet Lynæs 1 som attraktion

·        Øger overnatningsmuligheder i Lynæs – findes der værter, der vil låne deres både ud? Kan klubben have telte til op slåning?

Aktiviteter ·         Fælles weekendture, kajak, sup, jolle og køl

·         Faste klubaftener for alle medlemmer, med orientering fra bestyrelsen

·         Camps – Ugelange/weekend skoler for juniorer og familier

·         Stævner, arrangere og deltage i flere stævner og kapsejladser fra vugge til grav

·         Ture på tværs af aktiviteter i klub og på havn, surfcenter, bådlauget, jollelauget

·         Arrangement med unge sejlere, bruge klubben uden for sejladsundervisning. De unges gang i klubben.

·         Udvide sæson fx klubbåde i havnen og større samarbejde med kajakklub, der sejler året rundt.

Materiel ·         Opdateret materiel

·         Optimering og investering i nyt materiel

·         til konkurrence og sport

·         Også materiel til sociale aktiviteter, camps for unge etc.

Konkrete ideer til bestyrelsen ·         Bedre PR i lokalområdet

·          Facebook – side er bestyrelsens meddelelser til bestyrelsens/administratorernes

·         Forslag til Facebook-gruppe, hvor medlemmer deler med hinanden

·         Juniorgruppen har allerede en FB-gruppe

·         Stor kalender med hovedbegivenheder – ikke kun på hjemmesiden! Eller en skærm, hvor det ruller. Også med vejret?

Bedre sejlere ·        Uddanne/tiltrække dygtige instruktører

·        Kapsejlads – praktisk og teoretisk træning – fra vugge til grav – fra amatør til professionel

·        Godt sømandsskab

·        Integrere juniorer i søsikkerhedsundervisning

·        Specialkurser både korte 3 timers og længere (der findes en meget lang liste J)

Tiltrækning af nye ·        Sikre flow i demografi og livscyklus

·        Inddrage forældre til juniorer uden båd

·        De rigtige tilbud til de unge

·        Øget samarbejde med skoler

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: