Runes vision – vor nye formand om klubbens fremtid

Kære ærede medlemmer af Lynæs Sejl- og Kajakklub. Under denne forfærdelige og ekstraordinære Covid-19 situation vil jeg blot sige tak for den store opbakning og tillid til det nye FU, som nu gør det muligt, at vi kan fokusere på klubarbejdet og at der helt lavpraktisk igen kan etableres en “normal” drift af klubben. Klubben har naturligvis en del hængepartier, som der hurtigt skal samles et overblik over og tages hånd om. Den nye kasserer har også en del at tage fat på og vi har opbakning fra Charlotte Duus-Hildebrand til at bistå med bogholderidelen, en stor tak for det. Personligt glæder jeg mig til at bidrage til at føre denne skønne, traditionsbundne klub rigtig godt videre ind i det næste årti og århundrede. […]

Del dette:
» Read more

Afstemningsresultat – Ekstraordinær generalforsamling for valg af nyt FU

Som man måske ved skulle vi stemme om: Valg af et nyt forretningsudvalg, bestående af Rune Holbek (formand), John Bagh (næstformand), David Ipsen (kasserer) og Gert Møller (sekretær). Valget foregik på klubbens overdækkede terrasse og alle medlemmer holdt god afstand – tak for det 🙂 . Resultat blev: Der var 90 stemmeberettigede der afgav deres stemmer, der fordeler sig således: Ja: 88 Nej: 2 Blanke: 0 Ugyldige: 0 Se evt. dokument med underskrifter fra stemmetællere – KLIK HER – 20200405 Ektraordinær generalforsamling – aftsemningsresultat  

Del dette:
» Read more

Ekstraordinær generalforsamling for valg af nyt FU

Kære medlemmer  På generalforsamlingen den 23. februar 2020 blev der valgt en ny bestyrelse samt et nyt forretningsudvalg (FU), men det lykkedes ikke at besætte kasserer-posten. Det nye FU repræsenterer kun den ene halvdel af klubben, og har derfor dårlige forudsætninger for at samle klubben igen. Efter en del dialog har FU bestående af John Bagh, Susanne Grøn og Gert Møller derfor besluttet at trække sig, for at give plads til et nyt FU; Se notat derom – KLIK HER. På grund af Corona pandemien kan vi desværre ikke holde en normal ekstraordinær generalforsamling for at vælge et nyt FU. Valget finder derfor sted som beskrevet nedenfor : Valg af nyt forretningsudvalg for klubbens medlemmer Søndag, den 05. april 2020, […]

Del dette:
» Read more