Kursus – Bliv Yachtskipper af 1. grad

Yachtskipper af 1. grad

Uddannelsen til yachtskippereksamen af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til at føre fritidsfartøj på alle have. Sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, i fart på alle have.

Uddannelsen indeholder

  • Sejladsplanlægning og navigation ved oceansejlads
  • Sømandskab og kommunikation
  • Meteorologi
  • Sundhedslære

(Bemærk: astronomisk navigation indgår ikke længere som en del af Y-1-kurset)

Det er et krav, at man skal have bestået Y3 for at kunne gå op til eksamen.

Kurset vil foregå i vintersæsonen 21/22, 1 aften om ugen.

Kurset vil slutte med en eksamen, der giver dig titlen af Yachtskipper af 1. grad.

Prisen for kurset er 1.600,- for medlemmer af sejlklubben, og 2.000,- for ikke-medlemmer.

Hertil kommer kursus i førstehjælp (ca. 450,-), eksamensgebyr (ca. 875,-) samt bøger og materialer (ca.2.100 – 3.000,- alt efter hvilke materialer man ønsker at købe)

Vejledende litteraturliste – Der vil blive mulighed for samlet indkøb af undervisningsmaterialer den første mødeaften.

Bemærk, at flere af bøgerne er gengangere fra Y3.

Uddannelse Titel Forfatter Forlag / udgiver Bemærkninger
Y3 og Y1 Afmærkning af danske farvande   Søfartsstyrelsen Kan downloades

gratis

Y3 og Y1 Bag om søkortet   Geodatastyrelsen Kan downloades

gratis

Y3 og Y1 Bekendtgørelse om vagthold i skibe.   Retsinformation Kan downloades

gratis

Y3 og Y1 Dansk Fyrliste   Søfartsstyrelsen Kan downloades

gratis

Y3 og Y1 Kort 1. INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort   Geodatastyrelsen Kan downloades

gratis

Y1 Notices to Mariners   British Admiralty Kan downloades

gratis

Y3 og Y1 Papirsøkort     Relevante søkort
Y1 Sejladsplanlægning Niels

Holland

Weilbach  660,-
 Y1 Teknisk Navigation Niels Holland Weilbach  660,-
Y3 og Y1 Sømandsskab og kommunikation for yachtskippere Leif

Rosendahl

Weilbach  413,-
 Y3 og Y1 Vejret på vandet Mette Hundahl Det Blå Forlag  400,-

* Der tages forbehold for prisændringer på materialer samt ændringer i litteraturlisten fra Dansk Sejlsportsunion

 

Du finder tilmeldingen her: https://lynaes.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=215 

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: