Hesselø Rundt 2021

                    Indbydelse til kapsejladsen                 

 

Hesselø Rundt 2021

 

Hundested Motor- og Sejlklub og Lynæs Sejl- og Kajakklub

Lørdag 28. august 2021

 

Sejladsen vil blive sejlet efter reglerne som defineret i Kapsejladsreglerne 2021-2024

 

Der er vil blive udskrevet løb for både med gyldigt DH-målebrev samt for turbåde uden gyldigt DH-målebrev, efter Tur-Lys.

 

 

Tilmeldelse skal ske senest 21. august 2021.

Startgebyret er kr. 250, som betales på mobilpay 25590 eller ved bankoverførelse til konto 5031-0001215282. Husk at angive certifikat nr., klub og navn i beskedfeltet til beløbsmodtageren.

Flag- og lydsignaler afgives fra nordmolen på Hundested Havn.

Varselssignal afgives kl. 0855. Varselssignalet er enten et rødt flag, hvis Hesselø skal holdes om bagbord, eller et grønt flag, hvis Hesselø skal holdes om styrbord.

Første start er kl. 0900.

Sejladsbestemmelserne vil mere detaljeret fremgå på klubbernes hjemmesider https://www.lynaes.dk eller http://www.hms-hundested.dk

Skippermøde med morgenkaffe finder sted i Hundested Motor og Sejlklubs klubhus kl. 0730 den 28/8.

Banens længde er 33 sømil. Omsejlingsretningen tilkendegives ved skippermødet og vises ved varselssignalet. Sejladsen slutter, når sidste båd går i mål, dog senest kl. 2000.

Præmieuddeling en time efter sidst båd i mål, senest kl. 2100.

Hundested Havn tilbyder en rabatpris på havnepengene på kr. 75 uanset bådstørrelse valgfri for natten mellem 27-28/8 eller 28/8-29/8. Havnepenge indbetales sammen med indskuddet til sejlklubberne, som afregner med Hundested Havn. Husk at oplyse om, hvilken dato du overnatter i havnen.

Hesselø rundt har i mange år med succes været afholdt af HMS. I 2021 står både Hundested og Lynæs` sejlklubber for arrangementet, med håb om at flere både vil deltage. Turen rundt om øen er meget smuk og der sejles langs med en af landets største sælkolonier.

Der vil ikke være deltagelse for både med kun et besætningsmedlem (singlehand).

Spørgsmål kan rettes til Hans-Kurt Andersen på e-mail h-k1@outlook.dk eller Niels Roos på e-mail unroos@gmail.com

 

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: