Møde om arbejdet med J/70

Tirsdag, den 21. januar, holdt støtteforeningen et møde for alle medlemmer af Lynæs Sejl- og Kajakklub, for at forklare om de planer støtteforeningen arbejder på, for at der fortsat kan sejles i J/70 i Lynæs.

Mødet blev ledet af Sofus, som omhyggeligt forklarede om de planer, støtteforeningen arbejder med. Hele ideen med at oprette en støtteforening er at fjerne den økonomiske risiko fra klubben. Derfor er startet et projekt, hvor man forsøger at skaffe de kr. 300.000 der skal til for dels at købe båden, og dels drive den i 3 år. Dette beløb er så delt op i 100 andele á kr. 3.000, som medlemmer af Lynæs Sejl- og Kajakklub og andre kan tegne sig for. I øjeblikket var der lovning på betaling af i alt kr. 176.000.

Planen er at etablere støtteforeningen som en separat forening med det formål at stille moderne grej til rådighed for primært klubbens medlemmer, men også andre. Sofus understregede, at det absolut ikke er meningen at etablere en ny sejlklub, men at det er styregruppens klare opfattelse, at J/70’eren bedst ville ligge i klubbens regi. Støtteforeningen er en nødløsning oven på den ekstraordinære generalforsamling 7. december.

Der blev fremlagt konservative budgetter for driften, som viser, at økonomien løber rundt. Det skal væsentligt ske ved at brugerne betaler for at låne båden. Oplagt er det, at klubbens juniorer, sejlerskoleelever og WOW-kvinder fortsat kan sejle i båden – og hvorfor ikke også Hækbølgens medlemmer en formiddag? Og den skal da også sejle med om onsdagen.

Økonomien ser derfor samlet ganske fornuftig ud.

Der blev stillet spørgsmål til Sofus om mange ting, alt i en god og konstruktiv stemning. – Efterhånden som aftenen skred frem kom også ganske mange frem med synspunktet, at det ville være tåbeligt ikke at lade projektet køre i klubbens regi. Dels trækker det menneskelige ressourcer ud af ”systemet” at skulle køre med 2 administrationer (både i støtteforeningen og i Lynæs Sejl- og Kajakklub), dels er det en underlig sag at have en separat forening til at køre ”klubbens” grej, og dels vil det være nemmere for klubben end for støtteforeningen at skaffe midler fra fonde og sponsorer.

Synspunktet, at det skal foregå inde i klubben, var meget udbredt i forsamlingen, og styregruppen i støtteforeningen er derfor straks gået i gang med at se mere på sådan en løsning. Denne opfattelse styrkes også af, at det faktisk allerede er lykkedes at skaffe så stort et beløb til at købe båden.

Det var tilsyneladende 44 glade klubmedlemmer, der forlod mødet med opfattelsen af at have deltaget i et positivt og konstruktivt møde. – Nu må vi se, om klubbens bestyrelse og støtteforeningen kan finde en god model for, at båden kommer tilbage i klubben.

Henrik P

 

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: