Kursus: Bliv Yachtskipper af 3. grad

Drømmer du om at forbedre din sejleruddannelse?

Som noget nyt, vil Lynæs Sejl- og Kajakklub til vinter udbyde Y3, Yachtskipper af 3. grad.

Kurset vil kvalificere dig til at sejle både over 15 m og op til 24 m i skroglængde.

 

Med et sønæringsbevis som Yachtskipper af 3. grad må du føre et fritidsfartøj på eller over 15m (men under 24m) i fart i Østersøen, Nordsøen, Den Engelske Kanal samt fart på de Britiske Øer, Irland, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.

 

Uddannelsen, som er forberedende til Yachtskipper af 1. grad, bør være en naturlig overbygning på duelighedsbeviset for alle, der sejler offshore, uanset bådstørrelse.

 

Uddannelsen til Yachtskipper af 3. grad er udelukkende teoretisk, det er et krav at deltageren har et gyldigt duelighedsbevis for at gå op til prøven.

 

 

Kurset er opbygget af følgende 6 moduler:

 

  • Vagthold
  • Navigation
  • Sømandskab og skibsteknik
  • Meteorologi
  • Søret og beskyttelse af havmiljøet
  • Sø sikkerhed og brandbekæmpelse

 

Kurset vil foregå i vintersæsonen 19/20, 1 aften om ugen. Startdato kommer senere. Kurset starter i november. Kurset vil slutte med en eksamen, der giver dig titlen af Yachtskipper af 3. grad.

 

Prisen for kurset er 1.600,- for medlemmer af sejlklubben, og 2.000,- for ikke-medlemmer.

 

Hertil kommer kursus i sø sikkerhed og brandbekæmpelse (ca. 450,-), eksamensgebyr (ca. 875,-) samt bøger og materialer (ca. 2.100 – 3.000,- alt efter hvilke materialer man ønsker at købe)

 

Vejledende litteraturliste:

 

Uddannelse Titel Forfatter Forlag / udgiver Bemærkn. Købspris
Y3 og Y1 Afmærkning af danske farvande Søfarts styrelsen Kan
downloades
gratis
52,-
Y3 og Y1 Bekendtgørelse om vagthold i skibe. Rets information Kan
downloades
gratis
Y3 Den Danske Havnelods Geodata styrelsen Kan
downloades
gratis
Y3 og Y1 Kort 1. INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort Geodata styrelsen Kan
downloades
gratis
65,-
Y3 Navigation Through Danish Waters Søfarts styrelsen Kan
downloades
gratis
Y3 og Y1 Papirsøkort Kort 100 + Relevante
søkort
Y3 Søkortrettelser Geodata styrelsen Kan
downloades
gratis
Y3 og Y1 Sømandsskab og kommunikation for yachtskippere Leif

Rosendahl

Weilbach 400,-
Y3 og Y1 Søret for fritidssejlere Kurt Skytte Weilbach 134,-
Y3 og Y1 Søvejsregler Carsten

Jensen og

Steen

Nielsen

Weilbach 207,-
Y3 Terrestisk navigation Niels Holland Weilbach 640,-
Y3 Opgavebog i Navigation Niels Holland Weilbach 334,-
Y3 Tidevandstabeller for danske farvande DMI Kan
downloades
gratis
356,-
Y3 og Y1 Vejret på vandet

 

Mette

Hundahl

Det Blå Forlag 400,-

 

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: