Store ændringer i Skibsregistret

I MERE END 100 ÅR HAR FRITIDSSKIBE KUNNET REGISTRERES I SKIBSREGISTRET. DET ER SLUT NU.

Siden verdens skabelse har almindelige fritidsskibe på 5 – 20 bruttoton (= ca. 8 m og 18-20 m) kunnet registreres i Skibsregistret, hvis ejeren, typisk i forbindelse med købet, havde behov for at låne penge mod sikkerhed i båden, eller hvis ejeren skulle bruge et nationalitetsbevis til sine sejladser i udlandet. Fra nytår kan disse både ikke længere registreres, og fra 1.marts vil både, hvor der ikke er registreret pant, blive slettet af registret. For fritidsskibe på mere end 20 bruttoton sker der ingen ændringer.

Du kan læse mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside: https://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/Sider/Fritidsskibe_med_bruttotonnage_under_20.aspx.

Henrik

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: