RIB-både

Reservation af klubbens RIB-både (Kontakt Juniorudvalget).

Dato Futten Eiler Formål Ansvarlig
15 – 16/5 X Ligastævne Ligateamet
22 – 23/5 X X OK-jolle stævne Kapsejladsudvalget
29 – 30/5 X X Wayfarer Stævne Kapsejladsudvalget
5/6 X Jørgen Bøe Jørgen Bøe
12 – 13/6 X X Juniorcamp Juniorudvalget
19 – 20/6 X Ligastævne Ligateamet
3 – 6/8 X X Sommerferieaktiviteter Juniorudvalget
12/8 X X Skolebesøg Juniorudvalget
14 – 15/8 X X Junior camp Juniorudvalget
16 – 20/8 X X Skolebesøg Juniorudvalget

Benyttelse af det materiel, der disponeres af Juniorudvalget.

Nedenstående regelsæt gælder for benyttelse af materiel, for hvilket Juniorudvalget er ansvarlig, udenfor de skemalagte træningstidspunkter, camps, stævner m.m.

Materiellet omfatter alle joller, RIB-både m.m., for hvilke Juniorudvalget betaler forsikring og afgift. Desuden rednings/svømmeveste og juniorvåddragter.

Joller og yngling kan lånes udenfor de fastsatte træningstidspunkter når følgende er opfyldt:

Kun medlemmer af Lynæs Sejl- og Kajakklub kan låne materiellet.

Der skal indhentes tilladelse fra Juniorudvalget i hvert enkelt tilfælde, og udvalget skal sikre sig, at sejladsen kan foregå forsvarligt og i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter.

RIB-både:

RIB-bådene må kun føres af personer med de fornødne kvalifikationer.

RIB-bådene må kun benyttes til klubrelaterede formål.

Juniorudvalget skal altid underrettes/godkende brugen af RIB-bådene.

Bådtrailer:

Bådtraileren må kun benyttes til transport af klubbens RIB-både.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 2. november 2020

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: