Indbydelse til Hesselø Rundt 2020

Hundested Motor- og Sejlklub og Lynæs Sejl- og Kajakklub Lørdag 29. august 2019

Sejladsen vil blive sejlet efter reglerne som defineret i Kapsejladsreglerne 2017-2020

Der er vil blive udskrevet løb for både med gyldigt DH-målebrev samt for turbåde uden gyldigt DH-målebrev, efter Tur-Lys.

Tilmeldelse skal ske senest 22. august 2020.

Startgebyret er kr. 200, som betales på https://lynaes.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=196 eller ved bankoverførelse til konto 5031-0001315282. Startgebyret er i år nedsat fra kr. 250 til kr. 200 fordi vi, af hensyn til den eksisterende smittefarer, ikke serverer morgenkaffe. Husk at angive certifikat nr., klub, evt. havnepenge og navn i beskedfeltet til beløbsmodtageren.

Flag- og lydsignaler afgives fra nordmolen på Hundested Havn.

Varselssignal afgives kl. 0855. Varselssignalet er enten et rødt flag, hvis Hesselø skal holdes

om bagbord, eller et grønt flag, hvis Hesselø skal holdes om styrbord.

Første start er kl. 0900.

Sejladsbestemmelserne vil mere detaljeret fremgå på klubbernes hjemmesider

https://www.lynaes.dk eller http://www.hms-hundested.dk

 

Skippermøde finder sted i Hundested Motor og Sejlklubs klubhus kl. 0730

den 29/8 med deltagelse af én person fra hver båd.

 

Banens længde er 33 sømil. Omsejlingsretningen tilkendegives ved skippermødet og vises ved

varselssignalet. Sejladsen slutter, når sidste båd går i mål, dog senest kl. 2000.

Præmieuddeling en time efter sidst båd i mål, senest kl. 2100.

 

Hundested Havn tilbyder en rabatpris på havnepengene på kr. 75 uanset bådstørrelse valgfri

for natten mellem 28-29/8 eller 29/8-30/8, husk at anføre hvilket døgn du overnatter ved

betaling og du skal ikke anvende betalingsautomaten på havnen, men betale i Hundested

Motor og Sejlklubs klubhus.

 

Hesselø rundt har i mange år med succes været afholdt af HMS. I 2020 står både Hundested Motor og Sejlklub og Lynæs Sejl- og Kajakklubber for arrangementet, med håb om at flere både vil deltage. Turen rundt øen er meget smuk og der sejles langs med en af landets største sælkolonier.

 

Der vil ikke være deltagelse for både med kun et besætningsmedlem (singlehand).

 

Spørgsmål kan rettes til Hans-Kurt Andersen på e-mail h-k1@outlook.dk eller Niels Roos på e-

mail unroos@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: