Mindeord – Henrik Pedersen

Vor formand har modtaget nedenstående fra familien som har bedt om at det bliver lagt på hjemmesiden.

Ordene fra familien er:

Henrik Pedersen, æresmedlem og tidligere formand i Lynæs Sejl- og Kajakklub, døde mandag den 1. juni efter længere tids sygdom. Han blev 71 år.

Henrik Pedersen meldte sig i 1978 ind i Sejlklubben Lynæs, hvor han hurtigt blev involveret i det frivillige klubarbejde. Først i kapsejladsudvalget og senere i juniorudvalget, hvor han blev formand og medlem af klubbens bestyrelse. Han blev ligeledes engageret i Isefjordskredsen og fra 1989 var han formand for Kredsens Juniorudvalg.

I 1991 og 1992 var han en af drivkræfterne i et udvekslingsprojekt i sejlklubben mellem danske og polske optimistsejlere og han var holdleder på turen, hvor en flok af klubbens juniorsejlere var på udvekslings besøg i en lokal, polsk sejlklub. Det var en oplevelsesrig tur og det gjorde et stort indtryk på alle – både børn og voksne – at opleve Polen så kort tid efter kommunismes fald.

Henriks engagement for juniorsejlads rakte også udenfor Lynæs og Isefjordskredsen og omfattede bl. a. introduktionen af Hobie 405 som 2-personers klubjolle i Danmark og etableringen af Optimist Class Denmark i 1996. Året efter blev han hædret med Dansk Sejlunions Ungdomslederpris. I sin indstilling til DS fremhævede daværende formand i Sejlklubben Lynæs, Mette Jacobsen bl. a.:

”Henrik har været med til at højne standarden i Sejlklubben Lynæs, specielt på optimistjolleområdet, hvor han har været medvirkende årsag til at vores børn har kunnet placere sig som de bedste i Isefjordskredsen. Alle har fået tilbud om at deltage i alle stævner.

Har i 1996 været medinitiativtager til at få dannet en optimistorganisation som en klasseorganisation under DS.

Har været promotor for at det blev en tradition at der afholdes Pinsestævne i Lynæs hvert år – for optimister og større joller, som ofte bruger Pinsestævnet til ranglistestævner.

Han har været promotor for at vi kunne afholde Hold DM for optimister i 1996 og DM for optimister i 1998.

Udover at være ungdomsformand i Isefjordskredsen er han blevet formand for 405 klubben. Uden ham havde Sejlklubben Lynæs ikke i dag (1997) 2 stk. 405 joller. Han har været holdleder i England til de engelske mesterskaber for 405 joller, hvor vores unge kunne tage hjem som engelske mestre i 405 jollen.

Han er et af de mest engagerede mennesker vi har i vores bestyrelse, hvor han med sin store viden om, hvad der sker rundt omkring os, altid bidrager med positive indslag.

Henrik er ikke kun Sejlklubbens mand, men hele landets mand, idet han bidrager med sin arbejdsindsats for alle unge sejlere i Danmark.

Hvis nogen fortjener at blive årets ungdomsleder er det Henrik”

Henrik blev formand for Sejlklubben Lynæs i 2000–2010 og samtidig formand for Isefjordskredsen fra 2004 – 2015 og fik dermed plads i Dansk Sejlunions Hovedbestyrelse, hvor han sad frem til 2006. Han var aktiv i planlægningen og afholdelsen af Folkebåds DM i Lynæs i 2005, 2009 og 2014. Derudover var han primus motor omkring oprettelsen af Sejlklubbens hjemmeside og stod sammen med daværende kasserer Lis Lindegaard for etableringen af medlemssystemet i ”Klubmodul”. Henrik varetog indtil for nylig for PR opgaverne på hjemmesiden, skrev artikler til pressen og stod for den månedlige ”NYHEDSMAIL” til medlemmerne.

Engagementet for sejlads er ikke kun kommet Sejlklubben og danske sejlere til gode. I 2013 blev Henrik Dansk Sejlunions repræsentant i Nordiska Båtrådet og i European Boating Association, hvor han har virket både som vicepræsident og kasserer og arbejdet med vidt forskellige dagsordener som bundmaling og sejlads ad Europas floder. Samtidig har han deltaget aktivt i Dansk Sejlunions samarbejde med Danske Tursejlere.

I efteråret 2019, blev Henrik udnævnt som æresmedlem i Lynæs Sejl- og Kajakklub for sit mangeårige arbejde for klubben. Og i marts 2020 blev Henrik hædret for sin livslange indsats for sejlsporten med Dansk Sejlunions ærestegn. I den forbindelse sagde Dansk Sejlunions formand til Henrik: ”Du er et forbillede – et fantastisk billede på en frivillig, som hele tiden udvikler og fornyr dig selv og den del af sejlsporten, du er involveret i.”

Henrik har gennem alle årene nydt mange gode ture og ferier med familien ombord på Havgassen. Havgassen er gennem årene er vokset fra en Solus 24 til en Olsen 31 og senest en X-332 og har været langt omkring i både Danmark, Sverige, Polen, Tyskland og Holland. Hele familien er undervejs blevet smittet af Henriks begejstring for sejlads og både børn og voksne har deltaget i mange kapsejladser i løbet af årene.

Henrik efterlader sig hustruen Ingeborg, børnene Sofie og Sofus og fire børnebørn.

Æret være Henrik Pedersens minde.

 

Bisættelsen finder sted tirsdag den 9. juni fra Stengård Kirke i Lyngby. På grund af Corona-situationen er det desværre kun for inviterede. Henrik og familien har bedt om, at man i stedet for evt. blomster giver et bidrag til Kræftens Bekæmpelse på konto 3001 0001155, mrk. Henrik Pedersen.

 

Knold.

 

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: