Invitation onsdagssejladser 2020

De seneste udmeldinger fra Dansk Sejlunion og myndighederne er nu så positive, at der en mulighed for på et forsigtigt niveau, at starte onsdagssejladserne. Der vil dog gælde en række begrænsninger, som der vil blive gjort rede for neden for.

Myndighederne kan i fremtiden komme med yderligere ændringer, som vil kræve tilretning af retningslinjerne, så følg med på klubbens hjemmeside.

En vigtig regel er, at der højst må være 2 personer om bord i hver båd og at de skal være ca. 2 m fra hinanden. Under sejladsen, det gælder også fra havnen til kapsejladsbanen og tilbage, skal bådene hold sig mindst 2 m fra hinanden. Deltagerne vil blive inddelt i løb, så der ikke er mere end 10 personer involveret i hvert løb. Det kan først ske, når tilmeldingerne er kommet (se senere).

Klubhuset må ikke benyttes i denne tid.

Beskrivelsen af ”dagens bane” hænges op på klubhusets terrassedør. Vi henstiller, at det kun er skipperen, der kommer op til klubhuset. Skipper er selv ansvarlig for at have papir og blyant med, så han kan skrive banen ned. Et billede taget med mobiltelefonen kan jo også bruges. Der afholdes ikke skippermøde. Husk max. 10 pers. med 2 meters afstand

Årets første onsdagssejlads sejles onsdag den 6. maj 2020. Tilmelding via klubbens hjemmeside. Tilmelding og betaling skal ske senest mandag den 4. maj. Løbssammensætningen vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside tirsdag den 5. maj.

Det er nu også tid til fornyelse af målebrev/kapsejladslicens. Oplys venligst certifikat nr. mm ved tilmelding på websejler.dk

I perioderne 6. maj til 1. juli og 5. august til 30. september sejles ialt 18 sejladser.

Løbsinddelingen afhænder af tilmeldingerne. Der planlægges at inddele deltagerne i 2 løb med mind 10 personer (5 både) i hvert løb. Løb 1 (store både) starter kl. 19.00 og løb 2 (små både) starte 19.05. Det er den foreløbige plan.

Sejladsbestemmelser findes på klubbens hjemmeside.

Der er ingen præmie uddeling (rødvin) mm. efter sejladsen.

Startlinje er mellem 2 udlagte bøjer med røde flag.

Mållinje er mellem den sydligste røde bøje ud for havnen og dommertårnet.

Dommer: Måltagning bliver registreret fra land.

Resultatlisten kommer på klubbens hjemmeside, så hurtigt som muligt.

  • Læs anbefalingerne neden for.
  • Vi skal gøre opmærksom på DS-tillæg CV covid-19 tillæg for kapsejlads
  • Besætningen er max 2 personer i hver båd
  • Hold 2 meters afstand mellem bådene.
  • Følg myndighedernes anbefalinger.

Anbefalinger fra DS:

 

https://dansksejlunion.dk/media/rsfjp25z/tillaeg-cv.pdf

https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/kapsejlads-regler-og-vejledning/de-gaeldende-kapsejladsregler

 

Til efteråret planlægges sejladser lørdag formiddage i oktober måned. Resultaterne tæller dog ikke med som onsdagssejladserne. Herom senere.

 

Håber på, vi får nogle gode sejladser.

 

Kapsejladsudvalget

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: