Vedtægter

 

Vedtægter for Sejlklubben Lynæs 

Se vedhæftede nedenfor. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. maj 1966 med senere ændringer.

Ændret på generalforsamlingen november 2002, november 2007, november 2012 og november 2015

Senest ændret på generalforsamlingen den 26. august 2017.