INSTRUKTØRER SØGES

Sejlerskolen kan altid bruge flere instruktører. Se her hvad vi tilbyder og Bliv en del af instruktørholdet!

Hvad er Sejlerskolen
Sejlerskolen er uddannelsescentret i Sejlklubben Lynæs. Hovedaktiviteten er kurser i praktisk sejlads, delt i 2 kurser. Et med henblik på uddannelse af habile gaster, og et kursus, hvor eleverne trænes til at fungere som skipper. – Her ud over arrangerer Sejlerskolen en række kortere kurser, f.eks. i sejlads med genakker, natsejlads, VHF, og kurser og eksamen for at erhverve speedbådskørekort. Når der kommer ønsker om andre kurser, er det også Sejlerskolen, der etablerer dem og sørger for at finde kvalificerede instruktører. Det kan være blandt vores egne instruktører, andre klubmedlemmer med specialviden, eller det kan være eksterne folk.

Uddannelse
Det er vigtigt, at de instruktører Sejlerskolens elever møder, er veluddannede og kompetente folk. Vores hovedaktivitet er, som nævnt, den grundlæggende sejleruddannelse. For at du kan føle dig tryg ved at undervise her, bliver du først tilbudt at komme med ud som føl sammen med en erfaren instruktør. I samarbejdet med instruktøren vil du få praktisk viden og erfaring. Her ud over kommer du på instruktørkursus i Dansk Sejlunion, hvor du vil få en mere teoretisk viden og samtidig møde en masse instruktører fra andre klubber, som du kan udveksle erfaringer med.

Alle Sejlerskolens folk mødes 1-2 gange om året. For det ene møde er emnet ”Hvad var godt og hvad var skidt i sæsonen?” – således at vi hele tiden kan forbedre Sejlerskolen. Derudover mødes Sejlerskolens folk jævnligt på havnen, og man kan altid kontakte andre i Sejlerskolen.

Den tætte kontakt mellem Sejlerskolens folk sikrer, at du ikke står alene.

Spica
Sejlerskolen råder over en Drabant 24, SPICA, som anvendes i undervisningen. Instruktører kan booke SPICA og sejle i weekender, eller når den i øvrigt ikke anvendes til undervisning. Dog skal lån af SPICA koordineres med vores bådsmand, som har fortrinsret.

Funktionsbeskrivelser
I Sejlerskolens certificering indgår funktionsbeskrivelser. Du kan der se, hvad vi gør, og hvem der har ansvaret, inkl. dit eget ansvar.

Undervisningsplan
I vores undervisningsplan kan du se, hvad eleverne skal lære samt rækkefølgen. Rækkefølgen kan selvfølgelig variere lidt afhængig af eleverne, vind & vejr. Undervisnngsplanen kan ses som bilag her neden for.


Hvis du vil vide mere kontakt da enten en af vores instruktører eller Sejlerskoleformanden, Knold, på 51 24 08 64 eller
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Vi glæder os til at høre fra dig.

BILAG:

Undervisningsplan

0.   Læs inden 1. sejlads. Eleverne skal kunne de gennemgående dele af bådens og riggens benævnelser samt 2 knob - pælestik og ottetal.

1.  
Stagvende og holde kurs. Eleverne skal kunne stagvende og sejle bestemt halse eller fast kurs ift. mærke, kompas eller vindretning.
 
2.   Krydse, gå til mærke og vigeregler. Eleverne skal kunne krydse til mærke og gå til mærke og basale vigeregler.
 
3.   Lægge bak og mindske fart. Eleverne skal kunne lægge båden bak på given halse.

4.  
Bomning. Eleverne skal kunne gennemføre en kontrolleret bomning.

5.  
MOB – stagvende. Eleverne skal kunne udføre mand over bord ved at stagvende (ottetal) og forstå grundelementerne.

6.  
Havnemanøvrer, fortøje, ind ud af havn. Eleverne skal kunne havnemanøvrer/bøjemanøvrer inkl. fortøjning, lægge spring samt ankre.

7.  
Rebe sejl. Eleverne skal kunne rebe under sejlads.

Ovenstående svarer til
0               Lektion 1 i DS
1               Lektion 3, 4 & 9
2               Lektion 5 & 6
3               Lektion 8
4               Lektion 7
5               Lektion 10
6               Lektion 2, 20, 23
7               Lektion 17

Vær opmærksom på, at denne plan ikke nødvendigvis skal følges slavisk. Der kan jo være mange forhold, f.eks. vejr & vind, som kan foranledige ændringer. Det primære formål er, at vi har en overordnet plan for, hvad vi vil nå i løbet af en sæson, og så afløsere kan vide hvortil eleverne er nået.