Indmeldelse

Indmeldelse i Sejlklubben Lynæs sker ved, 

    1.  at du selv taster oplysninger om navn, adresse m.v. i klubbens administrationsprogram, og derefter

    2.  vælger kontingentgruppe og betaler kontingentet via samme program.

HVORDAN GØR JEG?

Det hele foregår ganske enkelt ved, at du trykker på linket nedenfor. Så kommer du ind på en side, hvor

    A)  du udfylder almindelige oplysninger om dig selv. Når oplysningerne er tastet, trykker du på "Opret Profil".

    B)  Derefter skal vi vide, hvilket medlemskab du ønsker dig. I administrationsprogrammet trykker du på "Kontingenter" i menulinjen foroven og vælger det, der er relevant for dig.

    C)  Så skal du fortsætte og betale kontingentet med dit Dankort eller andet plastikkort.
 
FAMILIER OG PENSIONISTÆGTEPAR

Vil du oprette et familie- eller pensionistægtepar medlemskab, skal du oprette en profil på alle familiemedlemmerne.

Et familie medlemskab dækker dig selv, din ægtefælle/samlever og jeres hjemmeboende børn under 25 år.

Pensionistægtepar medlemskab dækker dig selv og din ægtefælle/samlever, når I begge modtager offentlig pension, som f.eks. folke- eller førtidspension.

Gå igen ind på den først indtastede profil; foroven kan du vælge "tilføj familiemedlem". Pas på at taste præcis samme adresse på alle, da det er adressen, der styrer samhørigheden. Du skal også - for hvert familiemedlem - forbi punktet kontingent og betaling. Der vil kun blive gennemført en betaling hos det først indtastede familiemedlem. For de følgende vil beløbet rette sig til kr. 0,-, når du skal acceptere trækket på dit betalingskort.

TRYK her for at melde dig ind!