Forsikringsafgiften på lystbåde på vej ned?

For små 2 år siden nedsatte regeringen et udvalg til se på, om man kunne fjerne nogle af de mange afgifter, der i tidens løb er indført på alverdens ting, og hvor provenuet måske ikke står mål med besværet omkring inddrivelse. Dansk Sejlunion foreslog at man tog fat i forsikringsafgiften på 1,34% af ansvarsforsikringssummen, som vi bådejere skal betale hvert år.

I dag har regeringen fremlagt forslag til ny finanslov, og heri er der foreslået en nedsættelse af afgiften.

Læs mere på http://www.sejlsport.dk/nyt/2018/08/regeringen-klar-til-at-saenke-forsikringsafgift-paa-lystbaade.

 

Henrik P

 

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: